Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llandysul

Mae Cyngor Cymuned Llandysul, yn yr un modd â phob Cyngor Tref a Chymuned arall yng Nghymru, yn gwasanaethu'r gymuned leol ac yn gweithio i wella ansawdd bywyd yn ei ardal leol. Mae'n cynrychioli etholwyr fel eu haen lywodraeth ac atebolrwydd ddemocrataidd gyntaf, gan wneud hynny trwy arfer amrediad o ddyletswyddau a phwerau statudol.  

Mae Cyngor Cymuned Llandysul yn cynnwys pedair ward etholiadol, sef Ward Capel Dewi, Ward Pont-siân, Ward Tre-groes a Ward Drefol Llandysul, ac mae'n cynnwys 12 o gynghorwyr sy'n cynrychioli 2700 o breswylwyr (Cyfrifiad 2011).  Bob blwyddyn, etholir pen y Cyngor, sef y Cadeirydd, o blith y Cynghorwyr sy'n gwasanaethu.  Mae'r cyngor yn cyflogi Clerc rhan-amser.
 

Gwasanaethau'r Cyngor Cymuned

Mae Cyngor Cymuned Llandysul yn ymgynghorai ar gyfer ceisiadau cynllunio gan yr awdurdod cynllunio lleol, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Gâr.
 

Bathodyn y Cyngor

Bathodyn y Cyngor Cymuned LlandysulCynlluniwyd "Bathodyn Anrhydedd" y Cyngor Cymuned gan Gynghorydd Terry Griffiths, fel bod modd i'r Cynghorwyr ei wisgo pan fyddant yn cynrychioli'r Cyngor Cymuned mewn achlysuron swyddogol.

Caiff y cefndir Glas Brenhinol ei gymryd o ganol cadwyn y Cadeirydd, ac mae'n debygol ei fod yn cynrychioli afon Teifi.
Mae'r symbolau ar y bathodyn fel a ganlyn:
Llinellau tonnog – Afon Teifi;
Pennau ŷd - ffermio ac amaethyddiaeth yn yr ardal;
Y pysgod - Pysgota, gan bod y Teifi yn enwog am eogiaid, sewiniaid a brithyllod;
Yr ysgol a'r llyfr (dysg) - maent yn cynrychioli Ysgol Dyffryn Teifi;
Y Ddraig Goch - Cymru


 

Newyddion

Penwythnos Garddio Llandysul 2024

Neuadd Tysul Hall, 10yb - 5yp 
Dydd Iau 15fed Chwefror
Dydd Gwener 16eg Chwefror
Dydd Sadwrn 17eg Chwefror
Dydd Sul 18fed Chwefror

NACRO sesiynau galw heibio yn Neuadd Tysul

Ionawr 4ydd 2024 11yb i 1yp – Neuadd Tysul Hall, Llandysul. 
Chwefror 1ain 2024 11yb i 1yp– Neuadd Tysul Hall, Llandysul...

Hysbysiad o Archwiliad 31/03/23

Hysbysiad o ddyddiad  penodi ar gyfer arfer hawliau etholwyr .
Cyngor Cymuned Llandysul
Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2023
Yr holl newyddion
{C}{C} {C}