Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Agendas and Minutes

09/01/2023: Cyfarfod mis Ionawr 2023 - January 2023 meeting
Agenda: Cyfarfod mis Ionawr 2023 - January 2023 meeting
Draft Staff and Councillor Training Policy
Dogfen Drafft Hyfforddiant Staff a Chynghorwyr
Drafft Cofnodion mis Rhagfyr / Draft Minutes December

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyfarfod Misol o’r Cyngor uchod i’w gynnal yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul a thrwy ddull fidio-gynhadledda (lawrlwythwch yr Agenda i gael y manylion i ymuno) ar 09 Ionawr 2023 am 7.00yh.

Notice is hereby given that a Monthly Meeting of the above Council will be held at Ysgol Bro Teifi, Llandysul and remotely via video-conferencing (download the Agenda for joining details) on Monday, 09 January 2023 at 7.00pm.
 


12/12/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 12/12/2022
Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 12/12/2022


10/10/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 10/10/2022
Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 10/10/2022
Adroddiad Heddlu - Dyfed Powys Police Report Oct 2022


12/09/2022: Wedi ei ohirio Mis Medi - September 2022 Postponed.


11/07/2022: Cofnodion 11/07/2022 Meeting
Lawrlwythwch y Cofnodion 11/07/2022. Download the Minutes 11/07/2022 Meeting


13/06/2022: Cofnodion 13/06/22 Meeting
Cofnodion 13/06/22 Meeting


09/05/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 09/05/2022
Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 09/05/2022


11/04/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 11/04/2022
Lawrllwytho'r Cofnodion Cyfarfod / Download the Minutes of the Meeting 11/04/2022


14/03/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 14/03/2022
Lawrlwytho'r Cofnodion Cyfarfod / Download the Minutes of the Meeting 14/03/2022


14/02/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 14/02/2022
Lawrlwytho'r Cofnodion Cyfarfod / Download the Minutes of the Meeting 14/02/2022


10/01/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 10/01/2022
Lawrlwytho'r Cofnodion Cyfarfod /Download the Minutes of the Meeting 10/01/2022


13/12/2021: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 13/12/2021
Cyllideb - Budget 2021-22
Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 13/12/2021


See all Minutes

Top of page

News

Tender for Brush Cutting 2023

Tender for Brush Cutting in Llandysul.
Please download the form and send the completed tender to The Clerk by 30th March 2023...

Tender for Maintenance work 2023

Maintenance work in Llandysul.
Please download the form and send the completed tender to The Clerk by 30th March 2023...

Notice of Audit Financial Year End 31/03/22

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights.
Llandysul Community Council
Financial year ended 31 March 2021

All news