Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Agendas and Minutes

12/02/2024: Agenda: Cyfarfod mis Chwefror - February Meeting
Lawlwythwch yr Agenda - Download the Agenda

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyfarfod Misol o’r Cyngor uchod i’w gynnal yng Nghanolfan Ieuenctid Tysul Youth Centre a drwy ddull fidio-gynhadledda (mae manylion ymuno ar yr Agenda) ar 12 Chwefror 2024 am 7.30yh.

Notice is hereby given that a Monthly Meeting of the above Council will be held at Canolfan Ieuenctid Tysul Youth Centre, Llandysul and via Zoom (joining details are on the Agenda) on 12 February 2024 at 7.30pm.


08/01/2024: Cofnodion y Cyfarfod mis Ionawr 2024 - January 2024 Minutes
Lawrlwythos y Cofnodion - Download the Minutes


11/12/2023: Cofnodion y Cyfarfod mis Rhagfyr 2023 - December 2023 Minutes
Lawrlwythos y Cofnodion - Download the Minutes


13/11/2023: Cofnodion y Cyfarfod mis Tachwedd 2023 - Minutes of the November 2023 Minutes
Lawrlwythwch y Cofnodion y Cyfarfod mis Tachwedd 2023 - Download the Minutes of the November 2023 Minutes


09/10/2023: Cofnodion y Cyfarfod mis Hydref 2023 - October Minutes 2023
Lawrlwythos y Cofnodion - Download the Minutes 2023


11/09/2023: Cofnodion y Cyfarfod mis Medi - Minutes of the September Minutes
Lawrlwythwch Cofnodion mis Medi - DOWNLOAD the September Minutes


10/07/2023: Cofnodion y Cyfarfod mis Gorffennaf / July Meeting Minutes
Lawrlwythwch yma / Download here


12/06/2023: Cofnodion y Cyfarfod / Minutes of the Meeting 12/06/2023
Lawrlwythwch gofnodion y cyfarfod / Download the Minutes of the Meeting 12/06/2023


15/05/2023: Cofnodion cyfarfod blynyddol - Annual Meeting Minutes
LAWRLWYTHWCH y Cofnodion cyfarfod blynyddol - DOWNLOAD the Annual Meeting Minutes


17/04/2023: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 17/04/2023
Lawrlwythwch Cofnodion Cyfarfod / Download Minutes of the Meeting 17/04/2023


13/03/2023: Cofnodion mis Mawrth / March Minutes
Lawrlwythwch Cofnodion mis Mawrth / Download the March Minutes


14/02/2023: Cofnodion mis Chwefror / Minutes of February meeting
Lawrlwythwch y Cofnodion mis Chwefror / DOWNLOAD the Minutes of February meeting


See all Minutes

Top of page

News

Llandysul Gardening Weekend 2024

At Tysul Hall, 10am - 5pm on 
Thursday 15th February
Friday 16th February
Saturday 17th February
Sunday 18th February

NACRO drop-in sessions at Tysul Hall

7th March 2024 11am to 1pm – Neuadd Tysul Hall, Llandysul.  
4th  April 2024 11am to 1pm – Neuadd Tysul Hall, Llandysul...

Notice of Audit Financial Year End 31/03/23

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights.
Llandysul Community Council
Financial year ended 31 March 2023
All news
{C}{C} {C}