Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llandysul

Mae'r wefan hon yn dweud wrthych am Gyngor Cymuned Llandysul. Ardal y cyngor cymuned yn eithaf mawr gyda chynrychiolwyr o Landysul, Capel Dewi, Pontsian, Tre-groes a'r ardaloedd cyfagos.

Cliciwch yma i weld y wefan Gymraeg.

Welcome to the Llandysul Community Council Website

This website will tell you about Llandysul Community Council. The community council area is quite spreadout with representatives from Llandysul, Capel Dewi,Pontsian, Tregroes and surrounding areas.

Click here for the English language website.

Llandysul Community Council map outlining wards.
Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2014