Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Cysylltu


Cysylltu'r Cyngor trwy'r Clerc

Mrs Nia Davies
Ebost: ccllandysulcc@hotmail.co.uk
Ffôn: 01239 851905
Llys Helyg, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5RE

Neu cysylltu gyda'ch Cynghorydd.

Newyddion

Rhestr o Adnoddau yng Ngheredigion

Cyngor Sir Ceredigion

  • Rhestr o Ddanfoniadau Bwyd a Phrydau yng Ngheredigion
  • Cyngor i Fusnesau
Dyfnbris am Dorri Prysgwydd
Dyfnbris am Dorri Prysgwydd yn Llandysul.
Dadlwythwch y ffurflen ac anfonwch y dyfnbris wedi'i
Dyfnbris am Waith Cynnal a Chadw
Gwaith Cynnal a Chadw yn Llandysul.
Dadlwythwch y ffurflen ac anfonwch y dyfnbris wedi'i g
Hysbysiad Cyhoeddus

Cyngor Tref Llandysul

Hysbysir hyn fod yna 1 sedd wag achlysurol ar gyfer swydd yn swydd Cynghorydd

Gwobr Y Gymuned 2019
Cadeirydd Cyngor Cymuned Landysul Cyng. Gethin Jones yn cyflwyno Mr Gareth Bryant gyda gwobr y Gymun
Yr holl newyddion