Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Cysylltu


Cysylltu'r Cyngor trwy'r Clerc

Mrs Nia Davies
Ebost: ccllandysulcc@hotmail.co.uk
Ffôn: 01239 851905
Llys Helyg, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5RE

Neu cysylltu gyda'ch Cynghorydd.

Newyddion

Maes Chwarae ail agor yn y parc 20/07/2020

Mae Cyngor Cymuned Llandysul wedi ailagor yr maes chwarae ym Mharc Goffa Llandysul.
Gweler yr asesi

Ailagor Parc Coffa Llandysul
Parc Coffa Llandysul a Thir Dref Cymdeithas Chwaraeon Llandysul
 
Ar ôl ystyried y mate
Notice of Audit Financial Year End 31/03/20
Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights.
Llandysul Community C
HYSBYSIAD CYHOEDDUS CYNGOR TREF LLANDYSUL

Hysbysir drwy hyn fod yna 1 sedd wag achlysurol ar gyfer swydd Cynghorydd ar Gyngor Tref Llandysul.

Rhestr o Adnoddau yng Ngheredigion

Cyngor Sir Ceredigion

  • Rhestr o Ddanfoniadau Bwyd a Phrydau yng Ngheredigion
  • Cyngor i Fusnesau
Gwobr Y Gymuned 2019
Cadeirydd Cyngor Cymuned Landysul Cyng. Gethin Jones yn cyflwyno Mr Gareth Bryant gyda gwobr y Gymun
Yr holl newyddion