skip to main content

Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

 

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr
Cyngor Cymuned Llandysul
Y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2019

1. Dyddiad y cyhoeddiad 16 Mehefin 2019
 
2. Bob blwyddyn, mae’r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd a diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copVau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud a hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn sy’n diweddu ar 31 Mawrth 2019, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais i:
 
Nia Davies (Clerc), Llys Helyg, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5RE, 01239 851905.
 
rhwng yr oriau 17:00 a 21:00 ar Ddydd Llun i Ddydd Gwener gan ddechrau ar 1 Gorffennaf 2019 a gorffen ar 26 Gorffennaf 2019
 
3. 29 Gorffennaf 2019 hyd nes bod yr archwiliad wedi’i gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
 
  • yr hawl i gwestiynu’r Archwilydd Cyffredinol ynglyn a’r cyfrifon. Gellir cysylltu a’r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton UK LLP, 11-13 Penhill Road, Cardiff, CF11 9UP
  • ac yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwrthwynebu’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf drwy Grant Thornton UK LLP, 11-13 Penhill Road, Cardiff, CF11 9UP
  • Rhaid rhoi copi o’r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i’r cyngor.
4. Mae’r archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  

 

News

Place Plan for Llandysul drop in
Friday 21/06/09 at Tysul Hall, 11am - 7pm, Llandysul Community Council is leading on a process to cr
Notice of Audit
Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights.
Llandysul Community C
Llandysul Place Plan Questionnaire
Download the Questionnaire as a Word .doc - fill in the questionnaire, save and email to the Cl
All news