Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Hysbysiad Cyhoeddus

Cyngor Tref Llandysul

Hysbysir hyn fod yna 1 sedd wag achlysurol ar gyfer swydd yn swydd Cynghorydd ar Gyngor Tref Llandysul.
Gall unrhyw ddeg etholwr yn ardal etholiadol Cyngor Tref Llandysul ofyn am etholiad i lenwi'r 1 sedd wag drwy hysbydiad yn ysgrifenedig wedi ei gyfeirio a'I drosglwyddo i mi yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, ar 31/01/2020 neu cyn hynny.

Mr J Eifion Evans
Swyddog CanlyniadauPublic Notice

 

 

News

List of Resources in Ceredigion

From Ceredigion County Council

  • List of Food and Meal Deliveries in Ceredigion
  • Advice for Busin
Tender for Maintenance work
Maintenance work in Llandysul.
Please download the form and send the completed tender to The C
Tender for Brush Cutting
Tender for Brush Cutting in Llandysul.
Please download the form and send the completed tender to Th
Public Notice

Llandysul Town Council

Notice is hereby given that there is 1 casual vacancy in the Office of Counc

Community Award 2019
Chairman of Llandysul Community Council Cllr. Gethin Jones presents Mr Gareth Bryant with the Commun
All news