skip to main content

Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

 

Holiadur Cynllun Bro Llandysul

Lawrlwythwch yr Holiadur fel dogfen Word .doc - llenwch yr holiadur, arbed ac anfonwch at y Clerc cc@hotmail.co.uk erbyn 28 Mehefin 2019.

Mae pob tref yng Ngheredigion yn datblygu eu cynlluniau bro unigryw eu hunain. Menter a arweinir gan gyngor tref a chymuned Llandysul, sy’n ystyried yr holl asedau, yr holl gyfleusterau, yr holl wasanaethau a’r holl weithgareddau yn yr ardal y byddai pobl yn dymuno eu datblygu neu na fyddent yn dymuno eu datblygu. Bydd cynllun bro Llandysul yn cyfrannu at Gynllun Datblygu Lleol Ceredigion, ac fe allai gael ei ystyried maes o law mewn ceisiadau cynllunio ar gyfer y dref yn y dyfodol.

Y Syniad:

Meddu ar ddealltwriaeth ar y cyd o’r hyn sy’n bodoli eisoes yn Llandysul.
 
Yr hyn sy’n bwysig i bawb sy’n byw (ac yn gweithio) yn Llandysul.
 
Pa ddatblygiadau yr hoffent eu gweld yn digwydd.
 
Gweledigaeth ar y cyd ar gyfer dyfodol y dref.
 
 
Cychwyn proses gymunedol yw hon, er mwyn nodi anghenion Llandysul ar gyfer y ddegawd nesaf.
 
Rydym yn ceisio sicrhau ystod mor eang ag y bo modd o weithgarwch cyfranogi, ystyriaethau, syniadau a sylwadau er mwyn helpu i gyfrannu at y Cynllun Bro. 

 

News

Place Plan for Llandysul drop in
Friday 21/06/09 at Tysul Hall, 11am - 7pm, Llandysul Community Council is leading on a process to cr
Notice of Audit
Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights.
Llandysul Community C
Llandysul Place Plan Questionnaire
Download the Questionnaire as a Word .doc - fill in the questionnaire, save and email to the Cl
All news