Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

HYSBYSIAD CYHOEDDUS CYNGOR TREF LLANDYSUL

Hysbysir drwy hyn fod yna 1 sedd wag achlysurol ar gyfer swydd Cynghorydd ar Gyngor Tref Llandysul.

Gall unrhyw ddeg etholwr yn ardal etholiadol Cyngor Tref Llandysul ofyn am etholiad i lenwi’r 1 sedd wag drwy hysbysiad yn ysgrifenedig wedi ei gyfeirio a’i drosglwyddo i mi yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, ar 25/06/2020 neu cyn hynny.

Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Mr. Eifion Evans,
Swyddog Canlyniadau
Cyngor Sir Ceredigion County Council, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0PAPUBLIC NOTICE LLANDYSUL TOWN COUNCIL

 

 

News

Children's play area - reopens 20/07/2020
Llandysul Community Council has re-opened the play area in Llandysul Memorial Park.
Please see atta
Re-opening Llandysul Memorial Park
Llandysul Memorial Park and Tirdref Land of Cymdeithas Chwaraeon Llandysul
 
After careful co
Notice of Audit Financial Year End 31/03/20
Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights.
Llandysul Community C
PUBLIC NOTICE LLANDYSUL TOWN COUNCIL

Notice is hereby given that there is 1 casual vacancy in the office of Councillor on the Llandysul T

List of Resources in Ceredigion

From Ceredigion County Council

  • List of Food and Meal Deliveries in Ceredigion
  • Advice for Busin
Community Award 2019
Chairman of Llandysul Community Council Cllr. Gethin Jones presents Mr Gareth Bryant with the Commun
All news