Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Gwobr Y Gymuned 2019

Cadeirydd Cyngor Cymuned Landysul Cyng. Gethin Jones yn cyflwyno Mr Gareth Bryant gyda gwobr y Gymuned am ei waith arbennig o fewn yr ardal. Cafwyd y swper blynyddol yn nhafarn Gwarcefel nos Sadwrn Tachwedd 30ain. 

 

News

Public Notice

Llandysul Town Council

Notice is hereby given that there is 1 casual vacancy in the Office of Counc

Community Award 2019
Chairman of Llandysul Community Council Cllr. Gethin Jones presents Mr Gareth Bryant with the Commun
All news