Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Ffair Nadolig Llandysul 2019

Dydd Sadwrn 7fed o Ragfyr, 2-6yp

Bydd y brif stryd ar gau i draffig – digwyddiadau arbennig - adloniant mewn siopau –  cerddoriaeth ac adloniant drwy gydol y prynhawn – stondinau bwyd a chrefftau yn y strydoedd ac yn Neuadd Tysul – gorymdaith Siôn Corn –
Grotto Siôn Corn yn neuadd yr Eglwys – Coeden Nadolig  "Ben i waered, tu mewn allan” 
 
Parcio am ddim ym maes parcio Llandysul
Parcio am ddim yn Calon Tysul, a Padlwyr Llandysul a Cludiant am ddim gyda bysiau y Padlwyr a Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi
 
Cefnogwyd gan:
Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf,
Busnesau Llandysul, Pont Tyweli  a'r cyffiniau.
Diolch yn arbennig i'n holl wirfoddolwyr.
 

 

News

Llandysul Christmas Fair 2019

Saturday 7th December, 2-6pm

Main street closed to traffic – Special events, and entertainmen
Community Award 2019
Chairman of Llandysul Community Council Cllr. Gethin Jones presents Mr Gareth Bryant with the Commun
All news