Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Ailagor Parc Coffa Llandysul

Parc Coffa Llandysul a Thir Dref Cymdeithas Chwaraeon Llandysul
 
Ar ôl ystyried y mater yn ofalus a chael arweiniad, mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd Parc Coffa Llandysul a'r llwybr troed o amgylch caeau chwarae Tir Dref yn ailagor o ddydd Sadwrn 4 Gorffennaf 2020 neu'n gynharach na hynny os bydd modd gweithredu mesurau.  Nodwch nad yw hyn yn ymestyn i nac yn cynnwys y Lle Chwarae i Blant, y mae'n parhau i fod ar gau.
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i adolygu'r holl gyfyngiadau yn gyson, gan gynnwys y gofyniad i aros yn lleol, sef o fewn pellter o 6 milltir ar hyn o bryd.  O ystyried y ffaith bod y sefyllfa yn gwella, bydd Gweinidogion yn gwaredu'r cyfyngiad i aros yn lleol ar 6 Gorffennaf 2020, os bydd yr amodau yn caniatáu.

Felly, ar yr adeg hon, mae'n man amwynder ar gael os ydych yn byw yn ein hardal leol, yn unol â diffiniad y Llywodraeth.  Ni chaniateir teithio i barciau, traethau ac atyniadau y tu allan i'ch ardal leol.  Mae nifer o atyniadau a mannau prydferth (gan gynnwys meysydd parcio a thoiledau cyhoeddus) yn parhau i fod ar gau.
Fel Gweithredwyr y cyfleusterau lleol hyn, rydym yn pwysleisio pwysigrwydd pawb yn dilyn canllawiau/cyfyngiadau sydd mewn grym ar hyn o bryd -
Y rheol ynghylch cadw pobl 2 fetr ar wahân pan fyddant yn mynd allan (a elwir yn gadw pellter cymdeithasol neu gorfforol)
·       Yn ogystal, ni ddylai pobl ymgynnull mewn mannau cyhoeddus ac eithrio gydag aelodau un aelwyd arall
Rheolau Lleol:  Hoffem atgoffa pawb hefyd o'r rheolau presennol sydd mewn grym, gan ofyn yn barchus i bobl gadw atynt yn llwyr –
1] Dylai cŵn fod ar dennyn bob amser a dylid eu cadw ar y llwybrau, gan lanhau unrhyw faw ci a'i waredu yn y biniau a ddarparir.
2] Mae'r meysydd chwaraeon mewn perchnogaeth breifat ac fe'u cyfyngir i weithgareddau Clwb cysylltiedig yn unig.
Caiff y sefyllfa ei monitro a'i hadolygu yn rheolaidd.  Os na chydymffurfir â'r rheolau/canllawiau, bydd yn rhaid i ni gau'r cyfleuster unwaith eto.
Diolch yn fawr i chi ymlaen llaw am ymweld â'r cyfleusterau hyn a'u parchu.
Arhoswch yn lleol ac Arhoswch yn ddiogel
Ymddiriedolwyr Parc Coffa Llandysul
Cymdeithas Chwaraeon Llandysul
 
  

 

News

Children's play area - reopens 20/07/2020
Llandysul Community Council has re-opened the play area in Llandysul Memorial Park.
Please see atta
Re-opening Llandysul Memorial Park
Llandysul Memorial Park and Tirdref Land of Cymdeithas Chwaraeon Llandysul
 
After careful co
Notice of Audit Financial Year End 31/03/20
Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights.
Llandysul Community C
PUBLIC NOTICE LLANDYSUL TOWN COUNCIL

Notice is hereby given that there is 1 casual vacancy in the office of Councillor on the Llandysul T

List of Resources in Ceredigion

From Ceredigion County Council

  • List of Food and Meal Deliveries in Ceredigion
  • Advice for Busin
Community Award 2019
Chairman of Llandysul Community Council Cllr. Gethin Jones presents Mr Gareth Bryant with the Commun
All news