skip to main content

Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

 

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llandysul

Mae Cyngor Cymuned Llandysul, yn yr un modd â phob Cyngor Tref a Chymuned arall yng Nghymru, yn gwasanaethu'r gymuned leol ac yn gweithio i wella ansawdd bywyd yn ei ardal leol. Mae'n cynrychioli etholwyr fel eu haen lywodraeth ac atebolrwydd ddemocrataidd gyntaf, gan wneud hynny trwy arfer amrediad o ddyletswyddau a phwerau statudol.

Mae Cyngor Cymuned Llandysul yn cynnwys pedair ward etholiadol, sef Ward Capel Dewi, Ward Pont-siân, Ward Tre-groes a Ward Drefol Llandysul, ac mae'n cynnwys 12 o gynghorwyr sy'n cynrychioli 2700 o breswylwyr (Cyfrifiad 2011). Bob blwyddyn, etholir pen y Cyngor, sef y Cadeirydd, o blith y Cynghorwyr sy'n gwasanaethu. Mae'r cyngor yn cyflogi Clerc rhan-amser.

Gwasanaethau'r Cyngor Cymuned

Mae Cyngor Cymuned Llandysul yn ymgynghorai ar gyfer ceisiadau cynllunio gan yr awdurdod cynllunio lleol, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Gâr.

Bathodyn y Cyngor

Bathodyn y Cyngor Cymuned LlandysulCynlluniwyd "Bathodyn Anrhydedd" y Cyngor Cymuned gan Gynghorydd Terry Griffiths, fel bod modd i'r Cynghorwyr ei wisgo pan fyddant yn cynrychioli'r Cyngor Cymuned mewn achlysuron swyddogol.

Caiff y cefndir Glas Brenhinol ei gymryd o ganol cadwyn y Cadeirydd, ac mae'n debygol ei fod yn cynrychioli afon Teifi.
Mae'r symbolau ar y bathodyn fel a ganlyn:
Llinellau tonnog Afon Teifi;
Pennau ŷd - ffermio ac amaethyddiaeth yn yr ardal;
Y pysgod - Pysgota, gan bod y Teifi yn enwog am eogiaid, sewiniaid a brithyllod;
Yr ysgol a'r llyfr (dysg) - maent yn cynrychioli Ysgol Dyffryn Teifi;
Y Ddraig Goch - Cymru


Newyddion

Dyfynbris: Gwaith Cynnal a Chadw
Dyddiad Cau 01/03/2019
Clerc: Mrs Nia Davies
Ebost: ccllandysulcc@hotmail.co.uk
Ffôn:
Dyfynbris - Manylion am Dorri Prysgwydd Llwybrau Cyhoeddus
Dyddiad Cau 01/03/2019
Clerc: Mrs Nia Davies
Ebost: ccllandysulcc@hotmail.co.uk
Ffôn:
Gwobr y Gymuned 2016
Dyma Beth Davies, cadeirydd Cyngor Cymuned Llandysul yn cyflwyno Gwobr y Gymuned i Miss Menna Jones,
Yr holl newyddion